Google+

Hộ chiếu Visa Việt Nam


Hộ chiếu                      Yêu cầu?

Anh

        Có

Úc

        Có

Canada

        Có

Hoa Kỳ

        Có

Các nước Châu Âu khác

         Có

Visa                                   Yêu cầu?

Anh

          Có

Úc

          Có

Canada

          Có

Hoa Kỳ

          Có

Các nước Châu Âu khác

          Có

Vé khứ hồi                  Yêu cầu

 Anh

          Không

Úc

          Không

Canada

          Không

Hoa Kỳ

          Không

 Các nước Châu Âu khác

          Không

Hộ chiếu

Hộ chiếu còn giá trị ít nhất một tháng sau khi hết hạn thị thực yêu cầu với tất cả công dân các nước trên.

Lưu ý Hộ chiếu

Vì lý do bảo mật, bạn nên mang theo bản sao của tài liệu chứ không phải là bản gốc khi đến Việt Nam.

Thị thực

Thị thực du lịch đến Việt Nam và hộ chiếu cho công dân Hoa Kỳ.

Yêu cầu tất cả công dân các nước nêu trên, ngoại trừ:

(a)  Công dân của Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển thời gian vẫn lên đến 15 ngày;
(b) Hành khách quá cảnh tiếp tục cuộc hành trình của họ trong vòng 24 giờ, cung cấp vé hợp lệ. Hiện nay,  thị thực có thể được cấp cho cả nhóm hay cá nhân.

Lưu ý: công dân các nước không được nhắc đến ở trên nên liên hệ với đại sứ quán để kiểm tra các yêu cầu thị thực (xem địa chỉ liên hệ).

 Lưu ý Visa

Mọi quy định, kể cả những người ở những quốc gia yêu cầu thị thực, chi phí thị thực và hiệu lực của thị thực rất phức tạp và thay đổi thường xuyên. Vì vậy nên liên lạc với phần lãnh sự tại đại sứ quán trước khi đi du lịch đến Việt Nam.

Các loại visa và chi phí

Chi phí khác nhau giữa các đại sứ quán. Công dân Vương quốc Anh: visa du lịch: 38 bảng Anh (nhập cảnh, 30 ngày); 55 bảng Anh (cho các dịch vụ tiện ích);  70 bảng Anh ( cho visa nhiều mục nhập, 30 ngày); 90 bảng Anh(nhiều mục nhập, 90 ngày)

Doanh nghiệp nhập cảnh:  40 bảng Anh; nhập cảnh kinh doanh từ  70 bảng Anh.

Hiệu lực

Thị thực du lịch có hiệu lực trong một tháng kể từ ngày được đề xuất nhập cảnh. Thị thực thường có thể được mở rộng sang các tháng khác, nếu thêm chi phí, tại các thị trấn lớn.

Áp dụng tại:

Lãnh sự quán (hoặc lãnh sự tại đại sứ quán) xem địa chỉ liên hệ.

Ngày làm việc bắt buộc

Hai ngày (visa du lịch, đơn xin thị thực); năm ngày (thị thực du lịch), không bao gồm giao hàng bưu chính. Thị thực nhập cảnh có thể được áp dụng đến sáu tháng trước ngày đi du lịch.