Google+

Truyền thông Việt Nam

 

Điện thoại

Mã quốc gia: 84.

Điện thoại di động

Thỏa thuận chuyển vùng tồn tại với một số công ty điện thoại di động quốc tế.

Internet

Quán cà phê Internet được phổ biến rộng rãi trong cả nước.

 Bưu điện

Dịch vụ bưu chính có thể mất nhiều thời gian. Bưu kiện máy bay đến Châu Âu có thể mất đến ba tuần.

Giờ làm việc: Mỗi ngày từ 7h00 - 21h00.

Phương tiện thông tin

Các phương tiện truyền thông được kiểm soát bởi Chính phủ. Truy cập Internet được kiểm soát chặt chẽ. Nội dung trang web sẽ được truy cập tùy thuộc vào sự chấp thuận của chính phủ và các trang web bị cấm theo quy định không được truy cập.

 Báo chí

Nhật báo và báo tuần tại Việt Nam bao gồm: Lao Động, Nhân Dân  và Quân Đội Nhân Dân.
• Báo bằng Anh ngữ: Vietnam Economic Times , Vietnam Investment Review , Saigon TimesVietnam News.

Le Courrier du Vietnam được xuất bản bằng tiếng Pháp.

TV

• VTV là dịch vụ truyền hình quốc gia.
• Các trạm phát sóng cũng tồn tại và một số kênh truyền hình cáp nước ngoài được phát sóng.

Radio

• ĐàiTiếng nói Việt Nam (VOV) là đài phát thanh của nhà nước.
VOV 5 có phát sóng chương trình bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga.