Google+

Địa chỉ liên hệ

 

Bộ Du lịch

3 Monivong Boulevard, Phnom Penh 12258, Cambodia 3 Monivong Boulevard, Phnôm Pênh 12.258, Campuchia
Điện thoại: (23) 211 593 hoặc 213 741.
Website: www.mot.gov.kh

Đại sứ quán Hoàng gia Campuchia tại Vương quốc Anh

64 Brondesbury Park, Willesden Green, London, NW6 7AT 64 Brondesbury Park, Willesden Green, London, NW6 7AT
Điện thoại: (020) 8451 7850.
Website: www.cambodianembassy.org.uk Website: www.cambodianembassy.org.uk
Opening hours: Mon-Fri 0900-1230 (visa section). Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu 0900-1230 (phần thị thực).

Đại sứ quán Hoàng gia Campuchia tại Mỹ

4530 16th Street, NW, Washington, DC 20011, USA 4.530 16th Street, NW, Washington, 20.011 DC, Hoa Kỳ
Tel: (202) 726 7742. Điện thoại: (202) 726 7742.
Website: www.embassyofcambodia.org Website: www.embassyofcambodia.org

Đại sứ quán Hoàng gia Campuchia tại Việt Nam

71A Trần Hưng Đạo.

Điện thoại: 39427636.

Lãnh sứ quán Hoàng gia Campuchia tại Việt Nam

41, Phùng Khắc Khoan, Quận 1
Điện thoại: 38292751