Google+

Miễn thuế

Hàng hoá sau đây có thể được nhập khẩu vào Campuchia mà không cần khai hải quan thuế:

• 200 điếu thuốc lá hoặc tương đương trong thuốc lá.
• Nước hoa để sử dụng cá nhân.
• Một mở chai rượu.

Lưu ý: mang theo tiền tệ phải được khai báo.