Google+

Ngày lễ

Năm mới:  01 tháng 1
Ngày chiến thắng: 7 tháng 1.
Ngày Meak Bochea: 9 tháng 2.
Ngày quốc tế phụ nữ: 8 tháng 3
Năm mới của người Campuchia: 18 – 20 tháng 2 âm lịch.
Ngày quốc tế lao động: 1 tháng 5
Ngày sinh đức Phật: 15 tháng 4 âm lịch
Ngày lễ hoàng gia tịch điền: 18 tháng 4 âm lịch.
Ngày sinh của vua Sihamoni: 13 đến 15 tháng 5.
Ngày sinh cựu quốc vương Sihanouk: 31 tháng mười.
Ngày độc lập:  9 tháng 11
Ngày quyền con người: 10 tháng 12