Google+

Hộ Chiếu Liên Bang Nga

 

Hộ chiếu Yêu cầu
Anh : Có
Úc : Có
Canada : Có
Hoa Kỳ : Có
Eu : Có
 
Visa yêu cầu
Anh : Có
Úc : Có
Canada : Có
Hoa Kỳ : Có
Eu : Có
 
Yêu cầu vé khứ hồi
Anh : Có
Úc : Có
Canada : Có
Hoa Kỳ : Có
Eu : Có
 
Hộ chiếu
Hộ chiếu hợp lệ là trước sáu tháng trước hết hạn và có ít nhất 2 trang trống để điền thông tin
 
Thị thực 
Yêu cầu của tất cả các công dân nêu trong bảng ở trên, ngoại trừ: 
Hành khách quá cảnh và thực hiện chuyến bay tiếp theo trong vòng  24h và không rời khỏi khu vực sân bay.
 
Lưu ý
Công dân các quốc gia không có trong bảng trên liên hệ đại sứ quán để có thêm thông tin.
Những người đi du lịch theo nhóm và tour phải nộp tất cả cho nhà điều hành tour du lịch.
Tất cả hành khách ở Nga hơn 3 ngày phải đăng ký thị thực bằng cách đến các chi nhánh của Bộ nội vụ. Hầu hết các khách sạn sẽ tự động làm việc này.
Tất cả du khách yêu cầu thị thực nên mang theo hồ sơ đăng ký thị thực của mình 
Tất cả du khách phải có xác nhận chỗ ở của mình ở Nga
Công dân của các nước Schengen, Estonia và Israel được yêu cầu phải gửi hồ sơ bảo hiểm du lịch
Công dân Pháp có thể phải nộp báo cáo ngân hàng trong ba tháng qua
Các công dân nộp đơn xin làm việc thị thực du học / cũng phải nộp giấy chứng nhận HIV.
 
Các loại Visa và Chi phí 
Du lịch: £ 50
Kinh doanh £ 100
Chi phí dành cho công dân. Đối với công dân các quốc gia khác liên hệ Đại sứ Quán Nga để có thêm thông tin chi tiết
 
Hiệu lực 
Kinh doanh: dưới 90 ngày
Du lịch tối đa là 30 ngày. 
 
Ngày làm việc bắt buộc 
Tùy thuộc vào quốc tịch, loại thị thực, số tiền được trả thông thường mất khoản 10 ngày làm việc.