Google+

Thông Kê Thành Phố Manila

 

Vị trí 
Vùng Thủ đô Quốc gia, đảo Luzon (tây nam), Philippin. 
 
Quay số bằng mã 
63
 
Dân số 
11.000.000. 
 
Múi giờ 
GMT + 8. 
 
Điện lực 
220 volts AC, 60Hz.110 volts có sẵn trong hầu hết các khách sạn. hai và ba phích pin được sử dụng. 
 
Nhiệt độ trung bình tháng một 
25°C (77°F). 25 ° C (77 ° F). 
 
Nhiệt độ trung bình tháng bảy 
28°C (82.5°F). 28 ° C (82,5 ° F). 
 
Lượng mưa hàng năm 
2,030mm (80 inches). 2.030 mm (80 inch).