Google+

Địa chỉ liên hệ Pháp

 

Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Vương quốc Anh 
58 Knightsbridge, London 7JT SW1X, Vương quốc Anh 
Điện thoại: (020) 7.073 1000. 
Website: www.ambafrance-uk.org 
 
Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Vương quốc Anh 
21 đường Cromwell, London SW7 2EN, Vương quốc Anh 
Nơi đóng dấu thị thực: 6A Cromwell Place, London SW7 2EW, Vương quốc Anh 
Điện thoại: (020) 7073 1200 (khu lãnh sự) hoặc 1250 (khu thị thực) hoặc 1.295 (đơn xin thị thực trong tiến trình; Thứ 2 – Thứ  5.từ  15.00h-17.00h, 14.00h-15.15h chỉ vào Thứ 6, trừ ngày nghỉ ngân hàng của Anh và Pháp) hoặc 09.065 508 940 (đường dây thông tin thị thực; các cuộc gọi mất cước £ 1 / phút) hoặc 540 700 (dịch vụ tự động 24-giờ đặt hẹn xin thị thực; các cuộc gọi mất cước £ 1 / phút). 
Website: www.consulfrance-londres.org 
Giờ mở cửa: Thứ Hai – Thứ 5 lúc 8:45 đến 12: 00 và thứ sáu lúc 8:45 đến 11:30 
 
Atout France (Văn phòng du lịch của Chính phủ Pháp) tại Vương quốc Anh 
Tòa nhà Lincoln, 300 High Holborn, London 7JH WC1V 
Điện thoại: 09068 244 123 (các cuộc gọi mất cước 60p cho một phút). 
Website: www.franceguide.com 
 
Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Mỹ 
4101đường  Reservoir, NW, Washington, DC 20.007, USA 
Điện thoại: (202) 944 6.195. 
Website: www.ambafrance-us.org 
 
Văn phòng du lịch của chính phủ Pháp tại Hoa Kỳ
825 Third Avenue, tầng 29, New York, NY 10022 
Điện thoại: (514) 288 1904. 
Website: www.franceguide.com