Google+

Tiền tệ Pháp

 

Tiền tệ 
Euro (EUR; kí hiệu €) = 100 cents. Cần chú ý là có mệnh giá 500, 200, 100, 50, 20, 10 và 5 €. Coins are in denominations of €2 and 1, and 50, 20, 10, 5, 2 and 1 cents. Tiền xu có mệnh giá 2  và 1€, và 50, 20, 10, 5, 2 và 1 xu. 
 
Thu đổi ngoại tệ 
Một số khách sạn hạng nhất được phép trao đổi ngoại tệ. Cửa hàng và khách sạn đều bị cấm nhận tiền nước ngoài bởi pháp luật. Du khách nên kiểm tra với các ngân hàng của họ để biết chi tiết và tỷ giá hiện hành. 
 
Tín dụng / Thẻ ghi nợ và các máy ATM 
American Express, Diners Club, MasterCard và Visa được chấp nhận rộng rãi. 
 
Séc Du Lịch 
Séc du lịch được chấp nhận gần như ở khắp mọi nơi. 
 
Thời gian làm việc của ngân hàng 
Thứ 2 đến thứ  7, từ  09:00h -12: 00h và 14: 00h -17:00h. Một số ngân hàng đóng cửa vào thứ hai và một số mở cửa vào thứ Bảy. Các ngân hàng đóng cửa sớm (12:00) vào ngày trước một kỳ nghỉ của ngân hàng, trong trường hợp hiếm hoi, họ cũng có thể đóng cửa  tất cả hoặc một phần của ngày hôm sau.