Google+

Miễn thuế Pháp

 

Hàng hoá sau đây có thể được nhập khẩu vào Pháp mà không bị thuế hải quan do hành khách 17 tuổi trở lên đến từ các nước ngoài EU: 
 
• 200 điếu thuốc lá hoặc 50 xì gà hoặc 100 xì gà nhỏ hoặc 250g của thuốc lá. 
• 1 lít rượu trên 22% hoặc 2 lít của đồ uống có cồn lên tới 22%. 
• 2 lít rượu. 
• 50g nước hoa và 250ml nước hoa trang điểm. 
• 500g cà phê hoặc hơn 200g cà phê tinh. 
• 100g chè hoặc 40g trà chiết xuất. 
• Thuốc men: tương ứng với các nhu cầu của số lượng bệnh nhân. 
• Các mặt hàng khác có giá trị 175 € (90 € cho mỗi người dưới 15 tuổi). 
 
Các mục bị giới hạn  
Trang sức Vàng nặng dưới 500g, mà không cho sử dụng cá nhân, phải được khai báo. 
 
Cấm nhập khẩu 
Thực vật và sản phẩm thực vật, thịt và sản phẩm thịt, các sản phẩm dược phẩm (trừ những thứ cần thiết cho sử dụng cá nhân), tác phẩm nghệ thuật, các đồ của nhà sưu tầm và cổ vật, vũ khí, khiêu dâm và văn hóa phẩm đồ trụy.