Google+

Địa Chỉ Liên Hệ Trung Quốc

Cục Du lịch Tây Tạng –Trung Quốc
3 Đường Norbulingka, Lhasa, Tây Tạng, People's Republic of China 
Điện thoại: (891) 683 4315. 
Website: www.xzta.gov.cn / yww 
 
Văn phòng Cục Du lịch Bắc Kinh ,Tây Tạng- Trung Quốc
Phòng A28F Oriental Kenzo Plaza, Dongzhimen, Bắc Kinh 100.027, People's Republic of China 
Điện thoại: (10) 8447 7899. 
Website: www.xzta.gov.cn / yww 
 
Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Vương quốc Anh 
49-51 Portland Place, London W1B 1JL, Vương quốc Anh 
Điện thoại: (020) 7299 4049. 
Website: www.chinese-embassy.org.uk 
Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu 09h00-12h00 và 14h00-17h00. 
 
Công tác lãnh sự và phần thị thực:
31 Portland Place, London W1B 1QD, Vương quốc Anh 
Điện thoại: (020) 7631 1430 (yêu cầu liên hệ trước qua điện thoại)
Thứ Hai-Thứ Sáu 9h00-12h00 và 14h00-16h00 hoặc 09001 880 808 (ghi thị thực và thông tin chung; cuộc gọi tính chi phí cho mỗi phút). 
 
Trung tâm dịch vụ đơn xin thị thực Trung Quốc
Morely House, 26 Holborn Viaduct, London, EC1A 2AT 
Điện thoại: 0207 842 0960 
Website: www.visaforchina.org 
Hoặc
1 Floor, 75 đường Mosley Street, Manchester, M2 3HR 
Điện thoại: 0207 842 0960 
Website: www.visaforchina.org 
 
Văn phòng du lịch quốc gia Trung Quốc (CNTO) tại Vương quốc Anh 
Điện thoại: (020) 7373 0888 hoặc 09001 600 188 tính cước gọi cho mỗi phút.
Website: www.cnto.org.uk 
 
Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc tại Mỹ 
2300 Connecticut Avenue, NW, Washington, 20.008 DC, Hoa Kỳ 
Điện thoại: (202) 328 2500. 
Website: www.china-embassy.org 
Phòng Visa: Phòng 110, 2201 Wisconsin Avenue, NW, Washington, 20.007 DC, Hoa Kỳ 
Điện thoại: (202) 338 6688. 
 
Văn phòng du lịch quốc gia Trung Quốc (CNTO) tại Hoa Kỳ 
Dãy 912, 370 Lexington Ave, New York, NY 10.118, Hoa Kỳ 
Điện thoại: 1 888 760 8218. 
Website: www.cnto.org