Google+

City Tour Kuala Lumpur

 

Tour đi bộ
Mặc dù có thể đi bộ xung quanh các khu vực cụ thể của Kuala Lumpur, như China Town hoặc Little India những con đường chính bận rộn các giao lộ trong thành phố có thể làm cho bất kỳ nỗ lực ở một tour đi bộ trở nên khó khăn. Sẽ là an toàn hơn nếu bạn sử dụng các dịch vụ vận tải của các công ty như Tour East (ĐT: (03) 8314 5899; website: www.toureast.net ) cung cấp một buổi tối đi dạo và tour du lịch ăn tối. Việc mở tour du lịch đi bộ một vòng quanh Central Market, vá các chuyến đi đến tháp Menara cho một bữa ăn tối tại nhà hàng xoay là điều hấp dẫn
 
Bus Tour 
Reliance Travel (ĐT: (03) 2162 8181; website: www.reliancetravel.com ) cung cấp tour du lịch thành phố Kuala Lumpur miễn phí từ nhiều khách sạn trong thành phố bao gồm một trung tâm thủ công mỹ nghệ , Golden Triangle, Bảo tàng Quốc gia,nhà ga Kuala Lumpur, Masjid Jamek, the Sultan Abdul Samad Building và Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia Reliance cũng có thể sắp xếp vận chuyển sân bay, cũng như du lịch tới Putrajaya và Cyberjaya.  
 
Cacinjo Holidays (ĐT: (03) 2770 1750; website: www.cacinjoholidays.com ) cung cấp nhiều tour du lịch trong xung quanh Kuala Lumpur. Và các tour khám phá Little India, China Town, Central Market,Quảnh trường Merdeka, the KLCC Twin Towers, thị trường chứng khoáng Kuala Lumpur . Các khách sạn có nhiều chi tiết về các tour du lịch thành phố  cũng như các văn phòng thông tin du lịch