Google+

Thống Kê Thành Phố Kuala Lumpur

 

Vị trí
Bán đảo Malaysia Tây
 
Quay số bằng mã
60
 
Dân số
1.500.000 (thành phố), 2.000.000 (Vùng đô thị). 
 
Múi giờ
GMT + 8. 
 
Điện lực
220 volts hoặc 250 volts AC, 50Hz; ba-pin cắm phẳng được tiêu chuẩn. 
 
Nhiệt độ trung bình tháng một 
32 ° C (90 ° F). 
 
Nhiệt độ trung bình tháng bảy 
32 ° C (90 ° F). 
 
Lượng mưa hàng năm 
2.700 mm (105 inch).