Google+

Địa chỉ liên hệ

 

Cao Ủy Malaysia tại Vương quốc Anh
45-46 Belgrave Square, London SW1X 8QT, Vương quốc Anh
Điện thoại: (020) 7235 8033.
Website: www.kln.gov.my / perwakilan / london
Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu 09h00-12h00 (phần lãnh sự).

Trung tâm Du lịch Malaysia tại Vương quốc Anh
Malaysia House, 57 Trafalgar Square, Vương quốc Anh
Điện thoại: (020) 7930 7932.
Website: www.tourism.gov.my

Đại sứ quán Malaysia tại Mỹ
3516 International Court, NW, Washington, DC 20008Hoa Kỳ
Điện thoại: (202) 572 9700.
Website: www.kln.gov.my/perwakilan/washington

Trung tâm Du lịch Malaysia tại Mỹ
120 East 56 Street, Suite 810, New York, NY 10.022, Hoa Kỳ
Điện thoại: (212) 754 1114 / 5.
Website: www.tourism.gov.my