Google+

Ngày lễ

 

Ngày 01 tháng 1: Ngày năm mới.

26 tháng 01: Tết Trung Quốc

Ngày 1 tháng 2: Ngày Lãnh thổ liên bang.

Ngày 9 tháng 3 Mawlid al-Nabi (Ngày sinh của tiên tri Muhammad).

Ngày 01 tháng 5: Ngày quốc tế Lao động

Ngày 09 Tháng Năm Wesak Day (ngày sinh của Đức Phật).

Ngày 06 tháng 6: sinh nhật của Vua

Ngày 31 Tháng Tám: Ngày Merdeka (Ngày Quốc khánh).

Ngày 21 tháng 9: Hari Raya Puasa (Kết thúc lễ Ramadan).

Ngày 17 tháng 10: Deepavali.

Ngày 27 tháng 11 -28 tháng mười một Hari Raya Qurban (Ngày lễ cúng thần).

18 tháng 12 Awal Muharram (Năm mới của người Hồi giáo).

Ngày 25 tháng 12: Ngày lễ Giáng sinh.