Google+

Hộ chiếu/ Visa

 

 

H chiếu Yêu cu?

Anh

Úc

Canada

Hoa Kỳ

Other EU

 

Việt Nam

 

Visa Yêu cầu?

Anh

Úc

Canada

Hoa Kỳ

Other EU

Việt Nam (Trên 30 ngày)

 

Hộ chiếu
Hộ chiếu còn giá trị ít nhất sáu tháng kể từ ngày nhập cảnh theo yêu cầu của tất cả các công dân muốn nhập cảnh vào Indinesia.

Thị thực
Yêu cầu của tất cả các công dân khi nhập cảnh vào Indonesia, tùy theo mỗi quốc gia sẽ yêu cầu cấp thị thực.

Lưu ý: công dân không được nhắc đến trong bảng xếp hạng ở trên nên liên hệ với đại sứ quán để kiểm tra các yêu cầu thị thực (xem địa chỉ liên hệ).

Các loại visa và chi phí
Single-entry : £35. Multiple-entry : £125 ( chỉ áp dụng cho kinh doanh). Transit : £15. Visa du lịch : phụ thuộc vào cổng nhập cảnh, kiểm tra với đại sứ quán có liên qua. Các phí đã nộp là không hoàn lại.

Hiệu lực
Single-entry: Ba tháng kể từ ngày cấp thời gian lưu trú tối đa là 60 ngày

Multiple-entry:. Một năm, với mỗi đợt ở lại không quá 60 ngày.

Transit : Ba tháng kể từ ngày cấp cho thời gian lưu trú tối đa là bảy ngày. Tại bộ phận thị thực tại Đại sứ quán trước khi vào tới Indonesia.