Google+

Truyền thông

 

Điện thoại
Mã quốc gia: 62 (tiếp theo sau 22 cho Bandung, 361 cho Bali, 21 cho Jakarta, 61 và 31 cho Medan cho Surabaya).
Nhiều hành lang khách sạn có điện thoại công cộng có thể thẻ tín dụng và thẻ điện thoại.

Điện thoại di động
Chuyển vùng tồn tại thỏa thuận với các công ty điện thoại di động quốc tế. Phạm vi bảo hiểm có thể được giới hạn ở thị xã, thành phố chính.

Internet
Có những quán cà phê Internet ở tất cả các thành phố lớn và các điểm đến du lịch.

Post
Bưu phẩm gửi máy bay đến miền tây Châu Âu, Mỹ và Úc mất khoảng 10 ngày.
Giờ làm việc: Thứ 2- thứ6 08h00-1600, thứ 7 08h00-13h00 (có thể lâu hơn trong các trung tâm thành phố).

Media
Phương tiện truyền thông tự do tăng đáng kể sau khi kết thúc sự cai trị của Tổng thống Suharto năm 1998, , Bộ Thông tin giám sát và kiểm soát các phương tiện truyền thông trong nước và nước ngoài.

Báo chí
• KompasPos Kota là loạt tờ nhật báo đươcj lưu hành.
• Báo Anh ngữ  bao goomg: Jakarta Post và tạp chí Tempo hàng tuần.

TV
• Truyền hình Cộng hòa Indonesia (TVRI) phát sóng công cộng hoạt động hai mạng. Một số tỉnh có trạm riêng của họ.
• Có các trạm tư nhân khác hoạt động như Metro TVSurya Truyền hình Indonesia Citra (SCTV).

Radio
• Radio Cộng hòa Indonesia (RRI) là phát thanh công cộng hoạt động trên sáu mạng lưới quốc gia, khu vực và các đài địa phương, có dịch vụ bên ngoài, Đài tiếng nói của Indonesia.