Google+

City Tour Jakarta

 

Các văn phòng du lịch địa phương đôi khi có thể tổ chức các tour du lịch quanh thành phố, trong đó có rất nhiều các điểm tham quan chính Gray Line. (Số điện thoại: (021) 630 8105; website: www.grayline.com) cung cấp các tour đi dạo trên xe buýt vào buổi sáng , trong đó có đài tưởng niệm quốc gia, bảo tàng quốc gia, và cửa hàng The Indonesian Heritage Society (website: www.heritagejkt.org ) tại Bảo tàng quốc gia. đôi khi cũng có các tour du lịch di sản; có thể liên hệ tại các quốc gia Bảo tàng hoặc liên hệ với họ thông qua liên kết e-mail trên trang web của họ.