Google+

Sự Kiện Đặc Biệt Jakarta

 

Năm Mới Trung Quốc
Tháng 2,được tổng chức bởi cộng đồng người  Trung Quốc trong năm mới với lễ diễu hành đầy màu sắc.
 
Ngày Nyepi
Tháng 3, lễ kỷ niệm của cộng đồng địa phương của Bali
 
Jakarta International Jazz Festival
Tháng 3, mang đến lễ hội nhạc Jazz các nhạc dĩ từ khắp indonesia và từ nước ngoài (website: www.javajazzfestival.com ) 
 
Ngày Độc Lập
17 Tháng 8 là ngày quốc khách của Indonesia . Nhân dịp này người dân thành phố tưởng nhớ đến vị lãnh tụ đầu tiên Sukarno và tuyên ngôn độc lập của ông vào năm 1945. Nhiều lễ diễu hành, lễ kéo cờ và lễ đọc bản tuyên ngôn này được tổ chức.
 
Jakarta Film Festival
Tháng 12, là liên hoan phim lớn nhất của indonesia, trình chiếu những bộ phịm hàng đầu trong nước và quốc tế (www.jiffest.org) 
 
New Year's Eve 
31 Tháng 12, một đêm lễ hội lớn ở Jakarta với lễ hội đường phố đếm.