Google+

Tiền tệ

 

Đơn vị tiền tệ: Rupiah (IDR; biểu tượng RP). Tiền có mệnh giá 100,000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 và 1.000 Rp. Tiền xu có mệnh giá 1, 000, 500, 100, 50 và 25 Rp.

Trao đổi ngoại tệ
Mặc dù không nên có khó khăn khi trao đổi các loại tiền tệ lớn ở các trung tâm du lịch chính, các vấn đề có thể xảy ra ở nơi khác. Đồng tiền dễ nhất để trao đổi là đô la Mỹ.

Tín dụng / Thẻ ghi nợ và các máy ATM
American Express, MasterCard, Visa, Diners Club và Eurocard được chấp nhận rộng rãi ở Jakarta và các khu du lịch chính. Trong nhiều vùng sâu vùng xa, cách tốt nhất là mang tiền mặt có mệnh giá nhỏ. ATM có phục vụ tại các thành phố lớn.

Séc Du Lịch
Hạn chế chấp nhận tại các tiểu thương, các chợ buôn bán nhưng có thể dễ dàng trao đổi tại các ngân hàng và khách sạn lớn hơn. Để tránh phí tỷ giá ngoại tệ bổ sung, du khách nên sử dụng sec du lịch bằng USD hoặc Pounds Sterling. American Express được chấp nhận rộng rãi hơn.

Giờ ngân hàng làm việc
Thứ Hai-Thứ Sáu 08:30-14:00/15:00; Thứ bảy 09:30-12:30 (một số ngành).