Google+

Thống Kê Thành Phố Jakarta

 

Vị trí
Phía tây bắc đảo Java, Indonesia. 
 
Quay số bằng mã
62
 
Múi giờ
GMT + 7 
 
Điện lực
220V 
 
Nhiệt độ trung bình tháng một 
22 ° C (71,5 ° F)
 
Nhiệt độ trung bình tháng bảy 
28 ° C (82,5 ° F) 
 
Lượng mưa hàng năm
1.700 mm (67 inch)